Porozumienie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w sprawie kształcenia praktycznego

Wydawnictwo „Gaudium” z przyjemnością pragnie poinformować, że zostało zawarte porozumienie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie w sprawie kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki porozumieniu Wydawnictwo przez rok przeprowadzi cykl edukacyjny dla uczestników kursu w zawodzie Technik organizacji reklamy. Zapoznają się oni z praktycznymi aspektami działalności wydawniczej i poligraficznej oraz zdobędą wiedzę sprzedażową i marketingową w znanym na polskim rynku wydawnictwie. Cieszymy się, że nasza firma będzie mogła wspomóc praktyczną edukację.

Scroll to Top