Dokument Komisji Nauki Wiary KEP

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” wydało dokument pt. O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności przygotowany przez Komisję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Tekst został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji 1 czerwca 2024 r. W pierwszej części dokumentu są przedstawione istota i wynikająca z niej praktyka prawdziwej chrześcijańskiej religijności. W drugiej części zostały omówione błędy w rozumieniu chrześcijańskiej religijności. Pośród tych zagadnień znalazły się m.in.: religijność zabobonna, wypaczone odniesienie do świętych, niezdrowa fascynacja światem złych duchów. 

To drugi dokument przygotowany przez Komisję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Doskonale koresponduje on z poprzednim, który został opublikowany w 2022 r. również przez Wydawnictwo „Gaudium” i nosi tytuł Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich. Obydwa teksty to cenna pomoc w pracy dla duszpasterzy i liderów.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami.

Scroll to Top