Wręczenie ks. inf. Grzegorzowi Pawłowskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Lublina

15 maja w Trybunale Koronnym w Lublinie nastąpiło nadanie Naszemu Autorowi ks. inf. Grzegorzowi Pawłowskiemu (Jakub Hersz Griner) tytułu honorowego obywatela Lublina. Jesteśmy dumni, że Nasz Autor, który od wielu lat jest związany z Wydawnictwem „Gaudium” został uhonorowany przez miasto Lublin najwyższym wyróżnieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z dorobkiem pisarskim Księdza Infułata:

A także książką wywiadem-rzeką Sługa Mesjasza

Prezydent Krzysztof Żuk powiedział „Lublin zyskuje honorowego obywatela, człowieka o wielkim autorytecie, darzonego szacunkiem na całym świecie. Ks. Inf. Grzegorz Pawłowski buduje mosty pojednania między Polską i Izraelem, z oddaniem służy Polakom w Ziemi Świętej. Jest zasłużony dla naszego miasta, regionu i ojczyzny.”


Grzegorz Pawłowski urodził się 23 sierpnia 1931 r. w Zamościu jako Jakub Hersz Griner w pobożnej rodzinie żydowskiej. W trakcie wojny część Żydów, w tym całą rodzinę Grinerów, wysiedlono do Izbicy. Tam małemu Jakubowi udało się uciec na aryjską stronę. Ukrywał się przed nazistami dzięki pomocy polskich rodzin. Otrzymał również fałszywą metrykę chrztu, która – jak wspomina – wiele razy uratowała mu życie. Po wojnie trafił do sierocińca prowadzonego w Tomaszowie Lubelskim, tam również został ochrzczony. Sam powiedział księdzu, który przygotowywał go do Pierwszej Komunii Świętej, że nie ma chrztu – nikt nie domyślał się, że jest ocalonym dzieckiem żydowskim. Odkrył swoje powołanie i został kapłanem archidiecezji lubelskiej. Od 1970 roku pracuje w Izraelu jako duszpasterz wspólnot hebrajskojęzycznych i Polonii. Rada Miasta Lublina uchwałą z dnia 22 marca 2018 nadała Księdzu Infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublina.

Scroll to Top