Promocja książki „Wiara w epoce cyfrowej rewolucji”

Ewangelizacyjny dynamizm powinien obejmować wszelkie przestrzenie kultury tworzonej przez człowieka, włącznie z głoszeniem wiary w epoce cyfrowej rewolucji. Przestrzeń wirtualna staje się ważnym areopagiem dialogu między chrześcijaństwem i współczesną kulturą, gdyż jak czytamy w Dyrektorium o katechizacji, „cyfrowość nie jest tylko częścią dotychczasowych kultur, ale narzuca się jako nowa kultura, zmieniająca przede wszystkim język, kształtująca mentalność i ustanawiająca nową hierarchię wartości”.

Scroll to Top