Radosnych świąt Bożego Narodzenia

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny

(Iz 2, 4).

Oto nasze adwentowe oczekiwanie wypełnia się, a zapowiedź proroka Izajasza odsłania się w znaku Dziecięcia z Betlejem. Przychodzi do nas Bóg, rodzi się z Maryi Dziewicy, światłość ze światłości, by ofiarować sercu człowieka i światu dar pokoju, zapalić światło nadziei i radości.

Prorockie wezwanie do przekucia mieczy i włóczni na narzędzia pracy niesie w tę świętą noc zapewnienie, że pokój pomiędzy ludźmi jest możliwy, poprzez intelektualne i duchowe zaangażowanie każdego z nas. A Nowonarodzony Pan błogosławieństwem umacnia nas w tej misji, na rzecz pojednania i budowania więzów braterskich pomiędzy nami.

Uwierzmy w tym czasie w serdeczną bliskość Boga, ale i przyjmijmy życzliwą obecność bliźniego. Otwórzmy serca na siebie nawzajem, podzielmy się życzliwym słowem, jak On Bóg dzieli się z nami przez Maryję bóstwem w Jezusie Chrystusie. Niech czas świąteczny rodzi w nas i wokół nas Boże błogosławieństwo i pokój.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia pełnych świątecznych spotkań życzy społeczność Wydawnictwa Gaudium.

Scroll to Top