Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

Jako Centrum Dialogu Katolicko Żydowskiego Archidiecezji Lubelskiej, zaangażowane w promowanie dialogu między religiami oraz budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy żydami i katolikami w Polsce, wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec zachowania antysemickiego burzącego religijny akt obchodów święta Chanuki na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. To zachowanie było przejawem braku szacunku wobec religii judaistycznej oraz jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Wydarzenie to szkodzi również Polsce i godzi w jej wielowyznaniowe tradycje. W tym kontekście warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm”.

ks. dr Marek Szymański

dyrektor Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

z-ca dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko- Żydowskiego

Scroll to Top