Pielgrzymka władz KUL, reprezentantów kurii metropolitalnej oraz Wydawnictwa „Gaudium” do Rzymu

Kolegium rektorskie na czele z rektorem KUL – ks. prof. Antonim Dębińskim i Wielkim Kanclerzem KUL – abp. Stanisławem Budzikiem oraz reprezentanci kurii metropolitalnej w Lublinie wraz z dyrektorem Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” ks. dr. Markiem Szymańskim i wicedyrektorem ks. Rafałem Olchawskim uczestniczą w pielgrzymce do Rzymu.

Wczoraj (25 kwietnia) na Placu św. Piotra pielgrzymi spotkali się z papieżem Franciszkiem podczas audiencji generalnej, a w godzinach popołudniowych uczestniczyli w sesji naukowej w Papieskiej Akademii Nauk o roli uniwersytetu we współczesnym świecie. Wystąpili w niej m.in. bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP, kardynałowie Gianfranco Ravasi i Gerhard Ludwig Müller (doktorowie honoris causa KUL), a także rektor KUL – prof. Antoni Dębiński. Do uczestników sesji swoje słowa skierował również Wielki Kanclerz KUL – abp Stanisław Budzik.

Dzisiaj (26 kwietnia) pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika była sprawowana Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra.

Cieszymy się, że nasze Wydawnictwo reprezentowane przez Księdza Dyrektora dr. Marka Szymańskiego mogło uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu.

Ojciec Święty Franciszek powiedział w czasie audiencji:
Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam arcybiskupa Lublina, kolegium rektorów, profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy przybyli tu z okazji 100-lecia jego założenia i 70-lecia duszpasterstwa akademickiego przy uczelni. Wraz z wami dziękuję Panu za każde dobro duchowe, jakie zrodziło się w waszej wspólnocie uniwersyteckiej w tym stuleciu. Zachęcam was, abyście kontynuowali dobrą tradycję poszukiwania więzi łączących wiarę i rozum, a równocześnie, byście odkrywali nowe metody zgłębiania nauk humanistycznych i przyrodniczych, aby coraz lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie współczesny świat stawia przed człowiekiem i społecznościami. Niech wam towarzyszy wasz profesor Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II! Wam i wszystkim pielgrzymom tu obecnym z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! (źródło: Vatican News)

Scroll to Top