Promocja książki Czas i dźwięk. Spotkania z Andrzejem Nikodemowiczem – podziękowanie

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w spotkaniu promocyjnym poświęconym książce Czas i dźwięk. Spotkania z Andrzejem Nikodemowiczem.
 
Promocja książki odbyła się na KUL-u w ramach KULowskich Spotkań Literackich. Gościem specjalnym była Pani Teresa Księska-Falger – pianistka, popularyzatorka muzyki, autorka wielu felietonów i recenzji muzycznych oraz redaktorka książki Czas i dźwięk. Spotkania z Andrzejem Nikodemowiczem. Gospodarzem spotkania był Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Swoją obecnością zaszczycił nas także Pan Tomasz Rakowski – zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina do spraw marketingu. Przybyłych gości przywitała Pani dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska. Spotkanie poprowadziła Pani dr hab. Agata Seweryn. Uczestnicy promocji mieli okazję posłuchać muzyki prof. Andrzeja Nikodemowicza oraz obejrzeć prezentację multimedialną zawierającą fotografie z życia Kompozytora. Po spotkaniu Pani Teresa Księska-Falger podpisywała książkę.
 
Cieszymy się, że publikacja wzbudziła żywe zainteresowanie. To pierwsze spotkanie poświęcone książce o Andrzeju Nikodemowiczu, także cenionym profesorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, było niezwykle interesujące i ważne dla społeczności Uniwersytetu i naszego miasta.

""
"Prezydent "Program "TVP3 "Katolicka

Scroll to Top