Spotkanie z ks. prof. Mirosławem Wróblem na Targach Wydawców Katolickich

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ks. prof. Mirosławem S. Wróblem – redaktorem i kierownikiem projektu Biblia Aramejska. Ksiądz profesor będzie podpisywał książki na naszym stoisku (nr 111) 14 kwietnia 2018 (sobota) od godziny 15:00. Zachęcamy do skorzystania ze wspaniałej okazji, by spotkać się, zdobyć autograf i porozmawiać z wybitnym polskim biblistą!

Spotkanie autorskie odbędzie się w ramach XXIV Targów Wydawnictwa Katolickich w Warszawie (Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie).

Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Tom 2: Księga Wyjścia pod redakcją ks. Mirosława S. Wróbla otrzymała nagrodę główną FENIKS 2018 w kategorii literackiej.

Kard. Gerhard L. Müller, napisał we wstępie do Wprowadzenia do Biblii Aramejskiej:
„Pisma chrześcijańskie powstawały w środowisku żydowskim i są głęboko zakorzenione w tradycji Izraela. Biblia Aramejska to swoisty most pomiędzy Torą i Ewangelią. Jej treść rozważana w czasie liturgii synagogalnej w istotny sposób wpływała na rodzące się chrześcijaństwo. Żydzi i chrześcijanie I w. rozumieli Biblię w świetle egzegetycznych interpretacji zawartych w targumach”.

Scroll to Top