Numery zatwierdzeń do materiałów dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych

Decyzja o zatwierdzeniu
poradnika metodycznego

do nauczania religii dla całej Polski

Zgodnie z przepisami numeru 96 Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. zatwierdzam do użytku szkolnego poradnik metodyczny do nauczania religii

KlasaII liceum i technikum

Autor, tytuł, wydawnictwo

W poszukiwaniu dojrzałej wiary, red. Ks. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Numer podręcznika

AZ-32-01/18-LU-3/21

Formuła do umieszczenie w podręczniku

Podręcznik nr AZ-32-01/18-LU-3/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum i technikum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18.
Recenzenci

ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek
ks. prof. dr hab. Jan Szpet

Zastrzeżenie

Jakiekolwiek zmiany w nowych wydaniach zatwierdzonych podręczników mogą być dokonywane tylko z pisemną zgodą Biura Programowania Katechezy. Praw autorskich ani wydawniczych podręczników dopuszczonych do użytku w szkolnym nauczaniu religii dla całej Polski nie wolno zbywać bez zgody Konferencji Episkopatu Polski.

Z upoważnienia
PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Koordynator

Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
ks. Piotr Tomasik


Decyzja o zatwierdzeniu
poradnika metodycznego
do nauczania religii dla całej Polski

Zgodnie z przepisami numeru 96 Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. zatwierdzam do użytku szkolnego poradnik metodyczny do nauczania religii

KlasaII liceum i technikum

Autor, tytuł, wydawnictwo

W poszukiwaniu dojrzałej wiary, red. Ks. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Numer podręcznika

AZ-32-01/18-LU-3/21

Formuła do umieszczenie w podręczniku

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/18-LU-3/21, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18.

Recenzenci

ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek
ks. prof. dr hab. Jan Szpet

Zastrzeżenie

Jakiekolwiek zmiany w nowych wydaniach zatwierdzonych podręczników mogą być dokonywane tylko z pisemną zgodą Biura Programowania Katechezy. Praw autorskich ani wydawniczych podręczników dopuszczonych do użytku w szkolnym nauczaniu religii dla całej Polski nie wolno zbywać bez zgody Konferencji Episkopatu Polski.

Z upoważnienia
PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Koordynator

Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
ks. Piotr Tomasik

Scroll to Top