Numery zatwierdzeń do materiałów dydaktycznych dla 2 klasy szkoły podstawowej

Decyzja o zatwierdzeniu
poradnika metodycznego

do nauczania religii dla całej Polski

Zgodnie z przepisami numeru 96 Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. zatwierdzam do użytku szkolnego podręcznik do nauczania religii

KlasaII szkoły podstawowej

Autor, tytuł, wydawnictwo

Bóg daje nam Jezusa, red. ks. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Numer podręcznika

AZ-12-01/18-LU-8/21

Formuła do umieszczenie w podręczniku

Podręcznik nr AZ-12-01/18-LU-8/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.
Recenzenci

ks. dr hab. Adam Bielinowicz
ks. dr Bogusław Połeć

Zastrzeżenie

Jakiekolwiek zmiany w nowych wydaniach zatwierdzonych podręczników mogą być dokonywane tylko z pisemną zgodą Biura Programowania Katechezy. Praw autorskich ani wydawniczych podręczników dopuszczonych do użytku w szkolnym nauczaniu religii dla całej Polski nie wolno zbywać bez zgody Konferencji Episkopatu Polski.

Z upoważnienia
PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Koordynator

Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
ks. Piotr Tomasik


Decyzja o zatwierdzeniu
poradnika metodycznego
do nauczania religii dla całej Polski

Zgodnie z przepisami numeru 96 Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. zatwierdzam do użytku szkolnego poradnik metodyczny do nauczania religi

KlasaII szkoły podstawowej

Autor, tytuł, wydawnictwo

Bóg daje nam Jezusa, red. ks. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Numer podręcznika

AZ-12-01/18-LU-8/21

Formuła do umieszczenie w podręczniku

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-12-01/18-LU-8/21, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/18.

Recenzenci

ks. dr hab. Adam Bielinowicz
ks. dr Bogusław Połeć

Zastrzeżenie

Jakiekolwiek zmiany w nowych wydaniach zatwierdzonych poradników mogą być dokonywane tylko z pisemną zgodą Biura Programowania Katechezy. Praw autorskich ani wydawniczych poradników dopuszczonych do użytku w szkolnym nauczaniu religii dla całej Polski nie wolno zbywać bez zgody Konferencji Episkopatu Polski.

Z upoważnienia
PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Koordynator

Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
ks. Piotr Tomasik

Scroll to Top