Numery zatwierdzeń do podręcznika dla kl. VI Jezus Chrystus nas zbawia

Zgodnie z przepisami numeru 96 Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. zatwierdzam do użytku szkolnego podręcznik do nauczania religii

Klasa

VI szkoły podstawowej

Autor, tytuł, wydawnictwo

Jezus Chrystus nas zbawia, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Numer podręcznika

AZ-22-01/18-LU-13/21

Formuła do umieszczenie w podręczniku

Podręcznik nr AZ-22-01/18-LU-13/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

Recenzenci

dr Aneta Frączak,
ks. dr Jarosław Kowalczyk

ZastrzeżenieJakiekolwiek zmiany w nowych wydaniach zatwierdzonych podręczników mogą być dokonywane tylko z pisemną zgodą Biura Programowania Katechezy. Praw autorskich ani wydawniczych podręczników dopuszczonych do użytku w szkolnym nauczaniu religii dla całej Polski nie wolno zbywać bez zgody Konferencji Episkopatu Polski.

Z upoważnienia
Przewodniczącego
Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Koordynator
Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

ks. Piotr Tomasik


Zgodnie z przepisami numeru 96 Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. zatwierdzam do użytku szkolnego poradnik metodyczny do nauczania religii

Klasa

VI szkoły podstawowej

Autor, tytuł, wydawnictwo

Jezus Chrystus nas zbawia, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Numer podręcznika

AZ-22-01/18-LU-13/21

Formuła do umieszczenie w podręczniku

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-22-01/18-LU-13/21, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/18.

Recenzenci

dr Aneta Frączak,
ks. dr Jarosław Kowalczyk

ZastrzeżenieJakiekolwiek zmiany w nowych wydaniach zatwierdzonych poradników mogą być dokonywane tylko z pisemną zgodą Biura Programowania Katechezy. Praw autorskich ani wydawniczych poradników dopuszczonych do użytku w szkolnym nauczaniu religii dla całej Polski nie wolno zbywać bez zgody Konferencji Episkopatu Polski.

Z upoważnienia
Przewodniczącego
Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Koordynator
Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

ks. Piotr Tomasik


Zgodnie z przepisami numeru 96 Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. zatwierdzam do użytku szkolnego materiał dydaktyczny do podręcznika do nauczania religii.

Rodzaj materiału

Karty pracy

Klasa

VI szkoły podstawowej

Autor, tytuł, wydawnictwo

Jezus Chrystus nas zbawia, red. ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Numer podręcznika

AZ-22-01/18-LU-13/21

Formuła do umieszczenia w poradniku

Karty pracy do podręcznika dla klasy VI szkoły podstawowej do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, może być stosowany jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-22-01/18-LU-13/21.

Recenzenci

dr Aneta Frączak,
ks. dr Jarosław Kowalczyk

Zastrzeżenie

Jakiekolwiek zmiany w nowych wydaniach zatwierdzonych pomocniczych materiałów dydaktycznych mogą być dokonywane tylko z pisemną zgodą Biura Programowania Katechezy. Praw autorskich ani wydawniczych podręczników dopuszczonych do użytku w szkolnym nauczaniu religii dla całej Polski nie wolno zbywać bez zgody Konferencji Episkopatu Polski.

Z upoważnienia
Przewodniczącego
Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Koordynator
Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

ks. Piotr Tomasik


Scroll to Top