Uroczyste spotkanie opłatkowe połączone z obchodami 45-lecia istnienia naszego Wydawnictwa.

21 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe połączone z obchodami 45-lecia istnienia naszego Wydawnictwa.

Ksiądz dyrektor Marek Szymański powitał wszystkich gości, szczególnie Jego Ekscelencję ks. abp. Stanisława Budzika oraz współpracujących z Wydawnictwem autorów: p. Dariusza Kopciowskiego – lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, ks. dr. hab. Piotra Goliszka – współautora nowej serii podręczników Z Bogiem przez życie, ks. prof. Mirosława Wróbla – dyrektora i redaktora projektu Biblia Aramejska, a także ks. prałata Mieczysława Jabłońskiego – jednego z pierwszych budowniczych gmachu Wydawnictwa. Skierował ciepłe, pełne uznania i wdzięczności słowa do wszystkich, którzy pracowali i obecnie pracują w oficynie. Na zakończenie życzył zebranym radosnych, zdrowych i pełnych nadziei świąt Narodzenia Pańskiego.

Ksiądz Arcybiskup odznaczył zasłużonych pracowników diecezjalnym medalem Lumen Mundi (Światłość Świata) oraz wręczył list gratulacyjny za długoletnią i oddaną służbę na rzecz Wydawnictwa, a ks. prof. Mirosław Wróbel przyjął gratulacje w związku z przyznanym tego dnia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pracownicy „Gaudium” z przejęciem składali życzenia świąteczne Jego Ekscelencji, a wyrozumiały i zatroskany Pasterz przyjmował je z ciepłym uśmiechem.

Wszyscy obecni na spotkaniu gromko śpiewali kolędy, myśląc o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia.

Scroll to Top