XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem, którego hasłem przewodnim jest: Kobieta i mężczyzna darem dla…

Jak co roku Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium obejmuje Patronatem Medialnym XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem, którego hasłem przewodnim jest: Kobieta i mężczyzna darem dla…

Konkurs każdego roku cieszy się zainteresowaniem ze strony dzieci, jak i młodzieży ze wszystkich województw w Polsce. Organizatorami tego wydarzenia są: Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, Katolickie Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

Organizatorzy wraz z Wydawnictwem Gaudium zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, by w różnych kategoriach wiekowych przygotowali w formie: literackiej, plastycznej lub multimedialnej pracę na jeden z tematów podanych w załączonym  Regulaminie Konkursu (link tutaj: https://www.zs7.lublin.pl/downloads/2022konkursy/regulamin_22.pdf) .

Jednocześnie przypominamy, że w naszej ofercie wydawniczej jest kilka książek, które dotyczą kard. Stefana Wyszyńskiego- patrona konkursu.  W tym roku polecamy ostatnio wydaną publikację pt. Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenie archidiecezji lubelskiej i diecezji sandomierskiej 1946-1948

Scroll to Top