Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” uzyskało status wydawnictwa punktowanego

Z przyjemnością informujemy, że Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” uzyskało status wydawnictwa punktowanego funkcjonującego w polskim systemie ewaluacji nauki w zakresie recenzowanych monografii naukowych.
Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r., poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) nowy, rozszerzony, wykaz obejmuje 728 wydawnictw, tj. 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt). Wydawnictwo „Gaudium” jest na poziomie I, a numer 78400 to Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa.
Wykaz powstał, aby przywrócić rangę głównego kanału komunikacji treści naukowych, a tym samym ograniczyć zjawisko przedstawiania do ewaluacji monografii o małej wartości naukowej lub pseudonaukowej.
Cieszymy się, że „Gaudium” znalazło się w gronie wydawnictw, które MNiSW uznało za stosujące podstawowe zasady etyki publikacyjnej i ustaloną procedurę recenzowania proponowanych im tekstów naukowych. Mamy nadzieję, że status wydawnictwa punktowanego umożliwi „Gaudium” dalszy rozwoju na rynku wydawniczym i jeszcze bardziej umocni prestiż wśród autorów reprezentujących uczelnie wyższe.

Pełny wykaz można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

Scroll to Top